دو سال که گذشت یکی به دیگری گفت : « ببخشید، مثل این که اشتباه کرده بودم، خداحافظ » و رفت و دیگری را در ابهام دورۀ خاطرات گذشته تنها بر جای گذاشت. بعدها دیگری فهمید که اشکال از او نبود بل که این محبوبش بود که نمی توانست کسی را دوست داشته باشد. 

آن چه که در روابط انسانی مشکل پدید می آورد تنها اشتباه در انتخاب نیست. در بسیاری از موارد حتی یک فرد با تجربه در روابط بین فردی، کسی را با وسواس فراوان بر می گزیند ولی پس از گرفتن پاسخ مثبت از وی، در نهایت او را رها می کند.  در این جا اشکال در انتخاب نیست بل که از ناتوانی فرد انسانی در دوست داشتن دیگری ناشی می شود.  اگرچه به زبان گفته می شود که من در انتخاب تو اشتباه کردم ولی این تنها ظاهر قضیه است؛  در درون لایه های ناخودآگاه فرد حقیقت دیگری پنهان است که در ادامۀ زندگی او می تواند بارها و بارها ناکامی او را در روابط رقم بزند.  او حال به هر علتی از دوست داشتن دیگران ناتوان است.  در زندگی اجتماعی حال حاظر عوامل مساعد کنندۀ فراوانی انسان را بدین منزل و به این بی احساسی ناتوان کننده رهنمون می شوند.

نوشته شده در ۱۳۸٦/۱٢/۱٤ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ توسط جلیل شعاع نظرات () |