در آستانه اتاق ایستاده ای و مرا می نگری

با صدای بی صدا، می گویم

تنهایی ام را ببین

/ 1 نظر / 5 بازدید
ن

و چه غمناک حضوری است هجوم نبودنت..........