مبادا

 

قلب ات را تکه تکه می کنم.

مبادا،

جملۀ دوست ات دارم را، بر لب های سرخ ات جاری کنی.

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
spring

Tow heart are beating fast but they are still many miles apart . . . one word one heart one night is all I want . .