پروانه ی بنفش

 

 

دشت بخارهای یخ زده،

سکون،

سرما.

از هر طرف سپید و

سکوت که

بی وقفه می رود.

 

پروانه ای بنفش،

میان دانه های برف،

می چرخد و

هزار راه گم شده را،

جستجو می کند.

 

جی- 6 دی ماه 91- پاویون چوبی بیمارستان مطهری -در حالی که حس می کنم همه جا بوی گوشت سوخته می ده کنار پنجره وایسادم و برف بی رمقی رو تماشا می کنم که می باره....

 

/ 0 نظر / 5 بازدید