درد دل

با سلام

گاهی حسّ عجیبی به سراغ انسان می آید ؛ حسّی از تنهایی و خستگی . و آن گاه به دنبال کسی می گردیم تا چیزی بگوییم ولی چه چیزی خود نمی دانیم . آیا می توان سخن تازه ای بر زبان راند ؟ و آیا می توان از امیدی دوباره به زندگی دم زد؟

باید امیدوار بود .

/ 0 نظر / 5 بازدید