# فکر
  کودک غمگین بود. کودک از مدت ها پیش در خود فرورفته و خشمگین بود. کودک لب های تمام عروسک هایش را دوخته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
  تنهایی مقولۀ عجیبی است. چرا تا به این حد نیازمند حضور دیگرانیم؟ چرا همان قدر که به تنهایی احتیاج داریم، از ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید
  در آستانه اتاق ایستاده ای و مرا می نگری با صدای بی صدا، می گویم تنهایی ام را ببین
/ 1 نظر / 4 بازدید
  هر شب، بشارت دهندۀ صبحی تازه است و هر صبح، آبستن بکارتی نو دیگر مرا مجالی از برای درنگ نیست فردا که سپیده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید