# کوتاه_ادبی

مبادا

  قلب ات را تکه تکه می کنم. مبادا، جملۀ دوست ات دارم را، بر لب های سرخ ات جاری کنی.    
/ 1 نظر / 4 بازدید
  دیروز عصر وقتی جلوی آیینه ایستاده بود و موهایش را خشک می کرد، ناگهان شروع کرد به شمردن فرصت های ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید